GIS - analizy przestrzenne

“Sięgnęliśmy dna”, czyli o batymetrii słów kilka…

September 4, 2018

Sweco jest największą w Europie firmą konsultingową działającą w branży inżynieryjnej i architektonicznej. Znaczna część projektów prowadzonych przez Sweco Consulting  dotyczy gospodarki wodnej oraz zarządzania ryzykiem powodziowym.

W ramach współfinansowanego przez Bank Światowy projektu wykonano pomiary batymetryczne kanału przeciwpowodziowego Kietz. Dane te były niezbędne do zasilenia modelu hydraulicznego, który jest opracowywany w ramach kontraktu na usługi wsparcia technicznego zawartego z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie RZGW w Szczecinie. Kontrakt wiąże się z wdrażaniem Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły.

Specyficzna sytuacja hydrologiczna na cieku była przyczyną konieczności połączenia tradycyjnych pomiarów geodezyjnych z pomiarami echosondą (wykorzystanie pontonu o niewielkim zanurzeniu) oraz z metodami przetwarzania danych GIS.

Wykonano blisko 1400 punktów pomiarowych dna oraz rzędnej lustra wody. Pomiary stanowiły podstawę analiz GIS w wyniku których opracowano model dna cieku oraz mapę głębokości. Rozdzielczość wynikowego modelu dna wynosi 1 metr, a dokładność pionowa w zależności od lokalizacji oraz typu dna od kilku do kilkunastu centymetrów.

 

 

Za pomoc w organizacji pomiarów dziękujemy firmom Geomatic Michał Wyczałek oraz Prote.

Author
Patryk Pszczółkowski; Kierownik Zespołu GIS; patryk.pszczolkowski@sweco.pl; Mobile +48 532 204 475

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.