GIS - analizy przestrzenne

Katastrofalne wezbrania rzeczne oraz powodzie miejskie – wybrane przykłady dobrych praktyk w walce z żywiołem

May 16, 2021

Katastrofalnych powodzi miejskich czy wezbrań rzek nie da się całkowicie powstrzymać. To jest żywioł, z którym należy walczyć nie tylko w czasie jego wystąpienia. Istnieją sposoby pozwalające minimalizować ryzyko, łagodzić skutki czy usprawniać proces naprawy szkód.

Zaliczają się do nich między innymi (oczywiście oczywiście to nie jest zamknięta lista, a kilka wybranych przykładów):

 • retencja wody na wielu “poziomach” – od beczek pod rynną własnego domu po ogromne zbiorniki przeciwpowodziowe;
 • unikanie uszczelniania gruntów oraz stosowanie materiałów i technologii, które pozwalają na filtrację wody (istnieje w tym zakresie cała gama dobrych praktyk);
 • inwentaryzacja cieków, rowów, urządzeń wodnych, ustalenie ich właścicieli, opracowanie zasad eksploatacji, utrzymywanie w dobrym stanie technicznym;
 • klasyfikacja cieków (woda płynąca / woda stojąca), określenie ich granic ewidencyjnych, ustalenie właściciela i zarządzanie zlewniowe;
 • doskonalenie modeli prognozowania oraz rozwój metod analizy danych zebranych podczas historycznych powodzi;
 • stosowanie zielono – niebieskiej infrastruktury, zwłaszcza w centrach miast;
 • stosowanie cyfrowych modeli hydraulicznych wspomagających proces podejmowania decyzji;
 • racjonalne planowanie przestrzenne (przemyślane miejscowe plany i warunki zabudowy – wszystkie decyzje powinna poprzedzić analiza możliwości retencyjnych danej zlewni);
 • współpraca instytucjonalna i synchronizacja zarządzania (PGW Wody Polskie – samorządy – ministerstwa – służby ratunkowe – spółki wodne – spółki komunalne – naukowcy – itd.);
 • edukacja i dbałość o świadomość społeczeństwa;
 • stosowanie wielokryterialnych analiz, celem równoległego dbania o różne aspekty w procesie inwestycyjnym (społeczne, retencyjne, środowiskowe, kulturowe, gospodarcze i inne);
 • ciągły rozwój i poprawa narzędzi prawnych oraz finansowych (w taki sposób, aby mobilizowały do zmniejszania ryzyka np. ulgi podatkowe za dodatkową retencję na swojej działce czy wdrażanie w projektach przeciwpowodziowych ciągle aktualizowanych narzędzi analitycznych);
 • budowanie modeli ekonomicznych dla racjonalności stosowania wybranych rozwiązań;
 • udoskonalanie systemów wczesnego ostrzegania, ciągłe aktualizowanie procedur bezpieczeństwa oraz ćwiczenia w tym zakresie.

Chcesz być na bierząco? Zapraszamy na naszą stronę GIS w inżynierii środowiska na facebooku.

Fot: Hans Braxmeier | Pixabay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.