GIS - analizy przestrzenne

Premiera mapowego portalu powiatu chodzieskiego

June 30, 2021 i GIS - analizy przestrzenne

30 czerwca 2021 swoją premierę miał mapowy portal powiatu chodzieskiego, który jest zwieńczeniem podpisanej w zeszłym roku umowy pomiędzy Starostwem Powiatowym w Chodzieży a firmą Sweco Polska. Narzędzie ma na celu ułatwić odkrywanie regionu zarówno mieszkańcom, jak i odwiedzającym powiat turystom. Inwentaryzacja istniejących i stworzenie zupełnie nowych tras pieszych, biegowych i rowerowych, szlaków tematycznych, zgromadzenie…

Read More

Katastrofalne wezbrania rzeczne oraz powodzie miejskie – wybrane przykłady dobrych praktyk w walce z żywiołem

May 16, 2021 i GIS - analizy przestrzenne Środowisko

Katastrofalnych powodzi miejskich czy wezbrań rzek nie da się całkowicie powstrzymać. To jest żywioł, z którym należy walczyć nie tylko w czasie jego wystąpienia. Istnieją sposoby pozwalające minimalizować ryzyko, łagodzić skutki czy usprawniać proces naprawy szkód. Zaliczają się do nich między innymi (oczywiście oczywiście to nie jest zamknięta lista, a kilka wybranych przykładów): retencja wody…

Read More

Nasilenie nawalnych opadów i podtopienia w różnych częściach Polski a zmiana lokalnych stosunków wodnych

May 13, 2021 i GIS - analizy przestrzenne Środowisko

Jeżeli masz problem z podtopieniami na swojej działce/na terenie swojej inwestycji/na terenie budowy. Jeżeli sąsiednią inwestycja (market, droga, parking,…) powoduje zalanie Twojej działki/inwestycji. Jeżeli Twój sąsiad podniósł/utwardził teren, zaburzył poprzedni spływ wody do Ciebie na działkę i nie możecie ugodowo rozwiązać problemu… …masz możliwość zawiadomienia lokalnego samorządu i powołania się na konkretne zapisy w Prawie…

Read More

Analiza Danych - GIS w Sweco Polska

Małe i średnie wodociągi z szansą na progres

February 25, 2021 i GIS - analizy przestrzenne

Na podstawie naszej wieloletniej współpracy z przedsiębiorstwami sektora wodociągowo – kanalizacyjnego w Polsce, opracowaliśmy optymalną drogę do wdrożenia systemów zarządzania danymi w małych i w średnich spółkach. Z naszego doświadczenia wynika, że opisany poniżej ogólny model wdrożenia jest dla zainteresowanych przedsiębiorstw najlepszy i pozwala swobodnie poruszać się w nowym środowisku Systemów Informacji Przestrzennej (GIS). Dlaczego…

Read More

rewolucja_energetyczna

Gdzie jest rewolucja energetyczna w Polsce powiatowej?

July 23, 2019 i GIS - analizy przestrzenne Środowisko

OZE-ranking: „top 10” zielonych powiatów Na całym świecie trwa rewolucja energetyczna polegająca na ograniczaniu pozyskiwania energii z paliw kopalnych i rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE). W niniejszym artykule przedstawiamy jak wygląda rozwój OZE w 380-ciu polskich powiatach analizując moc zainstalowaną w elektrowniach biogazowych, biomasowych, wiatrowych, słonecznych oraz wodnych. Sprawdzamy dominujący rodzaj OZE w danym regionie…

Read More

Potencjał solarny – optymalizacja lokalizacji

February 11, 2019 i GIS - analizy przestrzenne Uncategorized

Odnawialne źródła energii, a w tym szczególnie energia słoneczna jest coraz powszechniejszym sposobem zasilania w Polsce i na świecie. Niestety ze względu na uwarunkowania astronomiczne nasłonecznienie w Polsce jest stosunkowo niewielkie i charakteryzuje się dużą zmiennością sezonową w cyklu rocznym z wyraźnym wzrostem w miesiącach letnich. Dlatego kluczowym etapem prac projektowych jest wykorzystanie analiz przestrzennych…

Read More

200 km inspekcji lotniczej rzek

December 13, 2018 i GIS - analizy przestrzenne

Projekty przeciwpowodziowe, w których bierzmy udział wiążą się z wieloma rodzajami inspekcji terenowych. Między innymi z pomiarami geodezyjnymi cieku, doliny oraz kluczowych urządzeń hydrotechnicznych. Istotnym elementem prac są również inwentaryzacje przyrodnicze, które wykorzystywane są przez specjalistów innych branż (GIS, modelowanie, projektowanie), potrzebujących często szczegółowej wiedzy na temat lokalnych uwarunkowań, głównie topografii. Dlatego też w przypadkach, w których można sobie na to…

Read More

Numeryczny Model Terenu i Dna – czym jest i jak go wykorzystywać?

November 8, 2018 i GIS - analizy przestrzenne Uncategorized

Ukształtowanie powierzchni Ziemi ma duży wpływ między innymi na fizyczne oraz biologiczne procesy na niej zachodzące. Ukształtowanie powierzchni terenu ma pierwszorzędne oddziaływanie na wody płynące i opadowe, warunki klimatyczne czy dopływy promieniowania. Jednym z głównych źródeł informacji o kształcie powierzchni Ziemi jest mapa topograficzna zawierająca izobaty lub poziomice. W formie cyfrowej reprezentowana może być przez…

Read More

“Sięgnęliśmy dna”, czyli o batymetrii słów kilka…

September 4, 2018 i GIS - analizy przestrzenne

Sweco jest największą w Europie firmą konsultingową działającą w branży inżynieryjnej i architektonicznej. Znaczna część projektów prowadzonych przez Sweco Consulting  dotyczy gospodarki wodnej oraz zarządzania ryzykiem powodziowym. W ramach współfinansowanego przez Bank Światowy projektu wykonano pomiary batymetryczne kanału przeciwpowodziowego Kietz. Dane te były niezbędne do zasilenia modelu hydraulicznego, który jest opracowywany w ramach kontraktu na…

Read More

Drony w Sweco Consulting

June 4, 2018 i GIS - analizy przestrzenne

Bezzałogowe systemy latające (pot. drony) do niedawna kojarzone były głównie z działaniami wojskowymi, szczególnie tymi prowadzonymi w strefach walk. W ostatnich latach  możemy jednak zaobserwować wzrost zainteresowania tą branżą w „świecie cywilnym” zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. W Sweco Consulting z początkiem ubiegłego roku również zaczęliśmy wykorzystywać drony w naszej codziennej pracy. Technologa…

Read More

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.