Sweco w Polsce

Blog

Gospodarka cyrkulacyjna, czyli droga ku zrównoważonemu rozwojowi miast

September 25, 2018 i Środowisko

Począwszy od recyklingu w naszych domach, aż po duże ośrodki zajmujące się tym zawodowo, staramy się nadać zużytym przedmiotom nowe życie. Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ)  (ang. circular economy) zakłada, że cykl życia surowców można zapętlić (zamknąć), wpływając na ograniczenie drastycznych szkód dla środowiska, czerpiąc równocześnie korzyści finansowe. Jaka jest istota i przyszłość gospodarki cyrkulacyjnej?…

Read More

“Sięgnęliśmy dna”, czyli o batymetrii słów kilka…

September 4, 2018 i GIS - analizy przestrzenne

Sweco jest największą w Europie firmą konsultingową działającą w branży inżynieryjnej i architektonicznej. Znaczna część projektów prowadzonych przez Sweco Consulting  dotyczy gospodarki wodnej oraz zarządzania ryzykiem powodziowym. W ramach współfinansowanego przez Bank Światowy projektu wykonano pomiary batymetryczne kanału przeciwpowodziowego Kietz. Dane te były niezbędne do zasilenia modelu hydraulicznego, który jest opracowywany w ramach kontraktu na…

Read More

Czy androidy marzą o elektrycznych owcach? ….czyli głos w dyskusji o elektromobilności i autobusach elektrycznych.

July 2, 2018 i Urban Insight

Głośno ostatnio w naszym kraju o rewolucji, która ma przynieść skokowy wzrost udziału pojazdów elektrycznych. Jednym z elementów „elektryfikacji” transportu drogowego jest wdrażanie elektrycznych autobusów w miastach. Wraz z dniem 22 lutego 2018 zaczęła obowiązywać ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która na samorządy nakłada pewne obowiązki w zakresie udziału pojazdów zeroemsyjnych. Skupiając się na…

Read More

Wielokryterialne wsparcie dla istniejących budynków

June 18, 2018 i Budownictwo Ekologiczne

Wyobraźmy sobie następującą sytuację – budynek otrzymał certyfikat BREEAM New Construction z wysokim wynikiem na poziomie Excellent. Co to oznacza dla użytkowników, co mówi o praktykach inwestora i o standardzie obiektu? Obecnie wielokryterialna certyfikacja budynków jest standardem. Polska od kilku lat jest liderem certyfikacji BREEAM w Europie środkowo-wschodniej. Dla coraz większej liczby osób, również nie…

Read More

Drony w Sweco Consulting

June 4, 2018 i GIS - analizy przestrzenne

Bezzałogowe systemy latające (pot. drony) do niedawna kojarzone były głównie z działaniami wojskowymi, szczególnie tymi prowadzonymi w strefach walk. W ostatnich latach  możemy jednak zaobserwować wzrost zainteresowania tą branżą w „świecie cywilnym” zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. W Sweco Consulting z początkiem ubiegłego roku również zaczęliśmy wykorzystywać drony w naszej codziennej pracy. Technologa…

Read More

På sweco.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi lagrar ingen personlig data. Om du inte accepterar cookies kan du stänga av det via din webbläsare.